Rubriky
Česko

14 nejznámějších jeskyní v České republice

Na území České republiky naleznete celkem 14 veřejně přístupných jeskyní, všechny pod organizací Správa jeskyní České republiky. Ať už vás jejich návštěva láká kvůli unikátním krápníkům, hledáte místo, kde se trochu zchladit během horkých dnů, nebo toužíte po troše adrenalinu při prohlídkách úzkých a spletitých podzemních chodeb, jistě nebudete litovat, když se do jedněch z těchto jeskyní vydáte. A které to tedy jsou?

1) Jeskyně Balcarka v Moravském krasu

Tato jeskyně je výletníky často vyhledávaná, a to díky jedné z nejkrásnějších krápníkových výzdob na našem území. Prostory této jeskyně byly lidskému pokolení známy již od nepaměti – dle archeologických nálezů zde žili lidé již v během starší doby kamenné. Jeskyni si můžete projít s průvodcem po prohlídkové trase zhruba za hodinu, základní vstup je zpoplatněn za 120 Kč. Po cestě uvidíte Galerii, dvě Rotundy, Velký dóm nebo Dóm zkázy. U jeskyně můžete navštívit i propojené muzeum.

2) Bozkovské dolomitové jeskyně v Krkonošském krasu

Jeskyně v Libereckém kraji se pyšní nejdelším jeskynním systémem na našem území – v podstatě se jedná o dva samostatné systémy, které se dělí na Novou jeskyni a Starou jeskyni. Unikátem je největší podzemní jezero v Čechách nacházející se v těch nejníže položených místech jeskyní. Kromě tohoto jezera na prohlídkové trase trvající zhruba třičtvrtě hodiny uvidíte například Kapli se sintrovou výzdobou, Půlnoční jeskyni, Pirátskou chodbu s křemennou římsou, jeskyni Peklo, jezírka, jeskyni Překvapení se spoustou krápníků či útvary jako Bílá myška, Prušácká přilba a Zkamenělý orel. Základní vstupné je 130 Kč. 

3) Chýnovská jeskyně v Chýnovském krasu

Chýnovská jeskyně kousek od města Tábor byla roku 1868 pro turisty první zpřístupněná jeskyně, koneckonců není divu, když byla objevena už roku 1863. Není možná tak bohatá na krápníkovou výzdobu, zato zaujme hrou barev jejích stěn i stropů, kde se pestře prolínají mramorové odstíny bílé, hnědé a žluté s temnějším amfibolitem. Zatím bylo prozkoumáno a objeveno už více než 1400 metrů tohoto jeskynního systému, turisté si mohou v rámci prohlídky s průvodcem prohlédnout 260 metrů, což stihnou za zhruba třičtvrtě hodiny. Základní vstupné činí 120 Kč. Nenechte se zaskočit prudkým klesáním, hned na začátku se dostanete 41 metrů pod zem a čeká vás tak řada schodů. 

4) Javoříčské jeskyně v Javoříčském krasu

Javoříčské jeskyně v Olomouckém kraji překvapí komplikovaným systémem chodeb, propastí a velkým množstvím dómů. Zalíbí se vám hlavně pokud se chcete pokochat pestrou krápníkovou výzdobou a pokud máte rádi netopýry – naleznete zde totiž jedno z největších zimovišť vrápence malého, kriticky ohroženého druhu netopýrů. Průvodce vás během hodinové trasy provede jak mohutnými dómy se stalaktity a stalagmity, ale také ukáže propasti Zátvořici a Lví jámu, Pohádkové jeskyně, Jeskyně míru a uměle proraženou výstupní štolu. Pro méně zdatné je připravená i kratší varianta prohlídky. Základní vstupné je 150 Kč. 

5) Kateřinská jeskyně v Moravském krasu

Kateřinská jeskyně má význam nejen pro geology a speleology, ale i archeology a paleontology, byly zde totiž nalezeny například kosti pleistocénních medvědů a nejstarší jeskynní pravěké kresby na našem území. Raritou je také přírodní chrám, který má výbornou akustiku, a tak se často stává dějištěm pěveckých a hudebních koncertů. A samozřejmě i jeskynních krás zde najdete víc než dost – desítky stalagmitů i stalagnátů, krápníkové scenérie, mohutné dómy a poutavé útvary. To vše a mnohem víc (včetně pověsti o ztracené pasačce Kateřince) zažijete s průvodcem během čtyřiceti minut a za 120 Kč. 

6) Koněpruské jeskyně v Českém krasu

Koněpruské jeskyně nedaleko Karlštejna a Křivoklátu patří k těm nejznámějším, a to hlavně protože jsou vůbec nejrozsáhlejším jeskynním systémem na našem území. Zajímavostí je objevená tajná penězokazecká dílna z 15. století. Unikátnost jeskyním propůjčují i opálonosná výzdoba a mnoho paleontologických nálezů. Během hodinové prohlídky se můžete pokochat jeskyněmi (Vánoční, Lazzera Spallanzaniho,), dómy, útvary, krápníky, ale hlavně si prohlédnout ikonickou výzdobu Koněpruských jeskyní, takzvané Koněpruské růžice v Proškově dómu. Plné vstupné vás vyjde na 150 Kč. 

7) Mladečské jeskyně v Mladečském krasu

Kousek od Litovle můžete najít jeskyně Mladečské tvoené převážně vápencem. Pyšní se velice složitým a komplexním labyrintem chodeb, množstvím krápníků a sintrových náteků. Velice významnou roli hrála tato lokalita v rámci archeologických výzkumů, našlo se zde mnoho důkazů o životě člověka cromagnonského, koster pravěkých lidí i zvířat, ohniště i nástroje. Dominantou celého systému je kromě Chrámu přírody či Panenské jeskyně hlavně obrovský stalagmit Mumie. Prohlídka s nádechem dávné historie vás vyjde na 120 Kč a zabere asi čtyřicet minut.

8) Jeskyně Na Pomezí v Jesenickém krasu

Největší turistům zpřístupněný jeskynní systém v Česku, to naleznete v jeskyních Na Pomezí. Jeskyně tvořené krystalickým vápencem jsou plné úzkých a dlouhých chodeb, kaskádami a členitými krápníky. Řada krápníků s velice kreativními názvy jako Indická pagoda, Sloní ucho, Vosí hnízdo či Spící sova, dómy (Bílý, U Smuteční vrby, Královský, U Kazatelny,…) i symbol jeskyní Zkamenělý pes přivítají návštěvníky na třičtvrtě hodiny dlouhé prohlídce s průvodcem za základní vstupné 130 Kč. 

9) Jeskyně Na Špičáku v Jesenickém krasu

Asi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě v sobě schovávají labyrint chodeb dlouhých více než 400 metrů tvořených hlavně v devonských mramorech. Že byla jeskyně známá již dlouhá staletí dokládají historické nápisy a kresby na stěnách. Velkou výhodou je, že tato půl hodiny dlouhá prohlídka je bezbariérová, základní vstupné vás bude stát 120 Kč. 

10) Jeskyně Na Turoldu v Jihomoravském krasu

Na okraji města Mikulova se nachází trochu méně známý, přitom však více než 2 500 metrů dlouhý jeskynní systém tvořený jurským vápencem. Pro turisty je otevřen okruh dlouhý 350 metrů s naučnou stezkou. Hned na začátku projdou návštěvníci Sestupnou chodbou, prohlédnou si Balvanitý dóm, Netopýří dóm s kolonií netopýrů vrápenců malých, Síň konce, Pohádkovou síň či Jezerní síň. Výzdoba některým návštěvníkům připomíná korálové útesy, pokocháte se i smaragdově zbarveným jezírkem. To vše během hodinové prohlídky s průvodcem za 120 Kč. 

11) Punkevní jeskyně v Moravském krasu

Další velice známý a turisticky nejnavštěvovanější jeskynní systém v České republice. Unikátní je hlavně návštěvníkům zpřístupněnou podzemní plavbou. Právě kvůli velkému zájmu turistů je doporučeno si prohlídku rezervovat předem. Na prohlídce se opět pokocháte řadou prostorných dómů a chodeb, které zdobí stalagmity i stalaktity nejrůznějších tvarů. Například ten nejmohutnější – Salmův sloup nebo také Dvě sovy, Turecký minaret, dvojice stalagmitů Trpaslík a Váza či stalagnát Husův sloup. Jeskyně jsou napojené na Macochu a v rámci prohlídky se dostanete až na její dno, kde vás obklopí mohutné skalní stěny. Vstupné na prohlídku stojí 210 Kč, prohlídkové trasy mohou být s celou vodní plavbou, se zkrácenou plavbou nebo bez ní. Přední dóm je bezbariérový. 

12) Sloupsko-šošůvské jeskyně v Moravském krasu

U městečka Sloup se nachází další rozsáhlý jeskynní systém, který je důležitý hlavně díky nálezům koster jeskynních zvířat jako jsou medvědi hyeny a lvi a kosterní pozůstaky člověka neandrtálského. Na prohlídce uvidíte bohatou krápníkovou, sintrovou i nickamínkovou výzdobu, v jedné z jeskyní zažijete vynikající akustiku, takže zde občas probíhají i pěvěcké a hudební koncerty. Trasa pokračuje nejrozsáhlejší částí jeskyní, Starými skalami, Kolmou propastí a Negelovou propastí až k Brouškově pohádkové síni a Černé propasti ústící k hladině Sloupovského potoka. Prohlídka může zabrat až 110 minut, na výběr je totiž dlouhá trasa, krátká trasa, zimní trasa a zážitková trasa. Základní vstupné stojí 160 Kč. Jeskyně jsou z velké části bezbariérové.

13) Výpustek v Moravském krasu

Tato jeskyně patří v Moravském krasu k jedněm z těch nejvýznamějších a má poměrně pohnutou historii. Naleznete zde armádní betonový kryt, během prohlídky tedy poznáte nejen přerásnou krápníkovou výzdobu, ale také vojenskou technologii a prostory člověkem silně poznamenané – vytěžené fosfátové hlíny, prostorné tunely, zbytky německé kotelny a stopy požáru po ustupující německé armádě. Jeskyně byla ale známá i mnohem dále v historii! Dle nálezů byla osídlena již před 15 000 lety. Trasa s průvodcem zabere 75 minut, zaplatíte 140 Kč a pro mechanické vozíky je bezbariérová. 

14) Zbrašovské aragonitové jeskyně v Hranickém krasu

V Teplicích nad Bečvou naleznete poslední jeskynní systém z našeho seznamu. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod a unikátní jsou svou vysokou teplotou – celoročně je zde zhruba 14,5 stupňů Celsia. Hodinu dlouhá prohlídka začíná prudkým sestupem po schodech a pokračuje Zasedací síní, Koblihovou síní s útvary, které připomínají právě koblihy, Gallašovým dómem s visutou lávkou, Křtitelnicí s gejzírovými stalagmity, největším prostorem Jurikova dómu, přes 80 metrů spojovací štolu až do Veselé jeskyně. V poslední, Mramorové síni, se občas pořádají výstavy umění nebo koncerty. Základní vstupné stojí 130 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *